wygenerowano: 2020-01-23 16:01:19
foto

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ulica:
Toruńska 1
miasto:
80-822 Gdańsk

tel:
58 301 68 04
fax:
58 301 11 25
www:
www.muzeum.narodowe.gda.pl
email:
info@muzeum.narodowe.gda.pl

płatność kartą:
nie

płatność kartą:
nie

opis:

Muzeum Narodowe w Gdańsku przejęło spuściznę po Muzeum Miejskim Muzeum Rzemiosł Artystycznych, dzięki czemu dziś może szczycić się mianem jednego z najstarszych w Polsce. Jego głowny gmach stanowy dawny klasztor franciszkański, który za czasów rządów pruskich w Gdańsku przemianowany został na muzeum.

Muzeum Miejskie zawdzięczało ekonomiczny rozwój Fundacji Carla G. Klosego (1794-1868), natomiast podstawę jego zbiorów stanowiła kolekcja Jacoba Kabruna (1759-1814), złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku, przekazana miastu testamentem właściciela.

Muzeum Rzemiosł Artystycznych z kolei powstało dzięki zakupieniu w 1881 roku kolekcji Ludwika Garbego, składającej się z kilku tysięcy eksponatów (meble, fajanse i wyroby z metali kolorowych). Średniowieczną rzeźbę gdańską i pomorską przekazywały do muzeum kościoły, a cechy - rzemiosło artystyczne. Ważną rolę w powiększaniu zbiorów odegrały darowizny i legaty rodzin gdańskich i pomorskich. Wszystkie nazwiska darczyńców Muzeum przechowuje we wdzięcznej pamięci i na kartach swojej historii.Zdjęcia:


foto
© zwinka.pl 2020